0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Potrzeby w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie mieszkania chronionego - Gmina Charsznica

 

Ankieta dotycząca: potrzeb w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie mieszkania chronionego w Gminie Charsznica.

 

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Charsznica ma na celu rozeznanie: Czy jest potrzeba udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego.

 

*Mieszkanie chronione (wg art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) – jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające , pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Przeznaczone jest dla osób lub rodzin, którym w wyniku zdarzenia losowego (pożar, zalanie, zawalenie) straciły bezpieczne miejsca zamieszkania lub znalazły się w innej sytuacji kryzysowej, osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i konfliktu w rodzinie.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.